Методика підготовки до ЕГЕ

В 2009 році Єдиний державний іспит (ЕГЕ) став основною формою підсумкової державної атестації всіх випускників шкіл Російської Федерації.

По_результатам ЕГЕ здійснюється прийом абітурієнтів у всі російські Вузи.

Тому репетитори, що займаються із старшокласниками і абітурієнтами, в даний час основну увагу повинні приділяти цілеспрямованій підготовці саме до ЕГЕ.

Відоме, що займатися з репетитором школяр починає в основному за рік до проведення іспиту, в кращому разі за два. Бувають навіть випадки, що, на жаль, не рідкість, коли батьки дитини "хапаються за голову" за місяць до іспиту.

В такій непростій ситуації, коли "підтискає" час, а знання підопічного фактично нульові, репетитор повинен уміти грамотно організувати учбово-пізнавальну діяльність дитини. Крім того, потрібно уміти вибрати із змісту учбового предмету важливі, ключові моменти, на яких загострюється увага укладачів квитків ЕГЕ.

В даній статті ми не вдаватимемося до тонкощів методики. Приведемо як тільки погляд на проблему і узагальнимо особистий досвід.

Отже, з чого почати і як спланувати підготовку школяра до ЕГЕ по хімії і біології?

Залежно від рівня підготовки, перевірка якого здійснюється на першому занятті, для кожного учня складається індивідуальний учбовий план. Навчання здійснюється по індивідуальних освітніх траєкторіях.

Відоме, що ЕГЕ по хімії і біології, складається з трьох частин, різного рівня складності. Кожне питання присвячене певній темі. Зміст учбових дисциплін при цьому згрупований в декілька блоків.

По біології.

1 Біологія – наука про живу природу.

2 Клітка як біологічна система.

3 Організм як біологічна система.

4 Різноманіття організмів.

5 Чоловік і його здоров'я.

6 Надорганізменниє системи. Еволюція органічного миру.

7 Екосистем і властиві ним закономірності.

По хімії.

1 Хімічний елемент.

2 Речовина.

3 Хімічна реакція.

4 Пізнання і застосування речовин і хімічних реакцій.

Виходячи із строгої структури змісту, стає можливою підготовка по п'яти основних підходах:

- підготовка по блоках змісту (для учнів з високим рівнем підготовки (від 60% на пробному тестуванні) і плануючим заняття за 1-2 роки до іспиту);

- підготовка по питаннях ЕГЕ всіх трьох частин (для учнів з середнім рівнем підготовки (30-60%) і плануючим заняття менш ніж за рік до іспиту).

- підготовка до частин А і В (для учнів з низьким рівнем підготовки і великими пропусками в знаннях);

- підготовка до частини З (для тих, хто відмінно справився з підготовкою до частин A і В);

- комбінована підготовка до ЕГЕ (як правило, її реально здійснити тільки з учнями, плануючими заняття за 2 роки до іспиту). Сюди включена підготовка по блоках змісту і підготовка по питаннях всіх трьох частин.

Відзначимо, що підготовка по блоках змісту носить варіатівний характер. Тобто, для конкретних цілей і для конкретних школярів можна блоки "переставляти місцями". Наприклад, з нашого досвіду виходить, що підготовку до екзамена з біології краще починати з блоку "Біологія – наука про живу природу", а потім приступати до вивчення (повторенню) блоку "Надорганізменниє системи. Еволюція органічного миру", тобто йти по шляху дедукції (від загального до приватного), що вельми плідно в роботі з сильними школярами. З школярами з низьким рівнем підготовки доцільніше починати повторення з розділу "Ботаніка", тобто йти по шляху індукції (від приватного до загального).

Підготовку до екзамена з хімії з школярами з низьким і середнім рівнями підготовки доцільніше починати з тим "Основні поняття хімії. Номенклатура неорганічних і органічних речовин".

З сильними школярами, при цьому, краще йти дедуктивним шляхом, тобто починати повторення з тим "Будова атома. Хімічний зв'язок".

Особлива увага звертається на наступні теми:

- основні класи неорганічних речовин;

- окислювально-відновні реакції, електроліз;

- реакції в розчинах електролітів, гідроліз;

- хімічна кінетика і хімічна рівновага.

Відзначимо, що зараз у переважної більшості школярів слабкі знання по розділу "Органічна хімія", що цілком може бути пов'язане з переходом на концентричну систему побудови шкільних програм, тобто частина матеріалу цього розділу вивчається в 9 класі, а заглиблюються знання в 10 класі. У учнів в голові виникає, не побоїмося цього слова, "каша". Тому починати підготовку до цього розділу краще всього з "білого листа" і звернути на нього особливу увагу.

Особлива увага в хімії слід приділити також вирішенню розрахункових завдань і вправ за типом "ланцюжка перетворень". "Ланцюжки перетворень" хороші, на наш погляд, тим, що з їх допомогою в короткі терміни можна вивчити досить велике число хімічних реакцій. І не тільки вивчити, але і закріпити отримані знання.

Що ще може використовувати репетитор для інтенсифікації курсу підготовки до ЕГЕ?

В даний час інтенсивно розвивається дистанційна форма навчання школярів. І буде, принаймні, безрозсудно не скористатися її досягненнями в практиці діяльності репетиторства.

В 2009-2010 навчальних років нами випробувана модель інтеграції очної і дистанційної форм навчання. Що це означає?

Все гранично просто. Частина змісту учбового матеріалу (відносно прості теми, тести, домашнє завдання і т. д.) переноситься на дистанційну форму. На очних заняттях при цьому увага приділяється тільки складним теоретичним питанням. Колосальна частина цінного учбового часу вивільняється.

Учень вже не може відноситися до домашніх завдань недбало, або просто їх не виконувати. Він чудово знає, що будь-яка його дія, будь-який крок, будь-яке завдання будуть викладачем перевірені і оцінені. Крім того, в спеціально розробленій для цього системі "Moodle" є можливість автоматичного оцінювання тестових завдань. При цьому викладачеві не потрібно витрачати дорогоцінний час на перевірку завдань закритого типу, система сама все оцінить і "видасть" результат. Батьки, так само як і репетитор можуть контролювати роботу дитини.

Бувають випадки, коли учень захворів, ну що робити, з ким не трапляється. У цій ситуації так само заняття можна проводити в дистанційній формі, не втрачаючи часу.

В закінченні статті підкреслимо, що у сучасного репетитора є маса можливостей для вдосконалення своєї діяльності, потрібно тільки цими можливостями вчасно і грамотно скористатися.

Автор - Кузьмін Володимир Олександрович

Джерело - Дистанційний репетитор